Kongres Eucharystyczny

Modlitwa

Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej

 

Ojcze Niebieski,

źródło życia i świętości!

Ześlij nam Ducha Świętego,

abyśmy coraz bardziej

miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii,

który każdego dnia zapewnia nas:

„Ja jestem z wami”.

 

Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego

służył odnowie duchowej naszej diecezji -

pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa

i odkrywaniu piękna wspólnoty

zgromadzonej na modlitwie.

 

Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,

którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych,

oddalili się od Eucharystii,

powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.

 

Daj nam serca otwarte,

abyśmy potrafili Chrystusa spotkać, miłować i służyć Mu,

nie tylko na Eucharystii i adoracji,

ale także w drugim człowieku,

szczególnie chorym, starszym i samotnym.

 

Prosimy o to

przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego:

św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.

 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.