Krótkie kalendarium Koszęcina i kościoła Świętej Trójcy w Koszęcinie

966 - przed tą datą miał panować na Koszęcinie książę
Gosław, ojciec legendarnej księżniczki Przesławy –
koszęcińskiej „Białej damy”, która miała przyjąć chrzest
od „przybyszów z Czech”. Wtedy miał zostać wybudowany
pierwszy „leśny kościółek Świętej Trójcy” w Koszęcinie.
(Waldkirche bei Koszentin).

1275 - pierwsza historyczna wzmianka o Koszęcinie.
Biskup krakowski Paweł z Przemkowa nadaje dziesięcinę
snopów na właścicieli Koszęcina.

1410 - miejscowość Koszęcin wymieniona jest w źródłach
archiwalnych znajdujących się w Dobrodzieniu jako
Constantin.

1532 - umiera ostatni piast opolski Jan Dobrotliwy. Do
tego czasu Koszęcin stanowił własność Piastów Opolskich.

1543 - właścicielem Koszęcina staje się Ferdynand z
Czech, późniejszy król.

1550 - wówczas istniał już kościół św. Trójcy. Wskazuje
na to dokument z 1550 roku dotyczący sporu o kościół
między Danielem Ziemińskim - rotmistrzem z Toszka a
sadowskim proboszczem Tomasem

1564 - wybudowano kolejny kościół Św. Trójcy. Data ta
zamieszczona jest na obrazie „Objawienia”. Kościół ten
uległ zniszczeniu przez burzę w 1720 roku.

1576 - dobra koszęcińskie kupuje Jan z Kochcic.

1590 - na Koszęcinie panuje Andrzej Kochcicki, wielki
mecenas literatury i sztuki, największa indywidualność
znanego rodu Kochcickich.

1609 - Andrzej Kochcicki buduje kaplicę zamkową i
północne skrzydło pałacu.

1595 - Lisowczycy palą wioskę i zamek koszęciński

1612 - Walenty Roździeński, syn bruśkowskiego kuźnika
wydaje w Krakowie (pisaną prawdopodobnie na zamku
koszęcińskim
) „Officinę ferraria” i dedykuje ją
Andrzejowi Kochcickiemu.

1683 - według tradycji na zamku koszęcińskim u
krewniaka hrabiego Rauthena przebywa królowa Marysienka
Sobieska, oczekując powrotu króla z odsieczy
wiedeńskiej.

1724 - Jakub Ridzinger buduje – w miejscu zniszczonego
przez burzę wcześniejszego – dzisiejszy kościół Świętej
Trójcy.

1779 - hrabia Rudolf Sobeck buduje teatr zamkowy i
szkółkę pałacową.

1778 - Koszęcin otrzymuje fundację kościoła zamkowego.
Kaplica i kościół Świętej Trójcy przechodzą na własność
gminy parafialnej.

1805 - dobra koszęcińskie kupuje rodzina Hohenlohe
Ingenfingen, która panuje na Koszęcinie – przez cztery
pokolenia – do stycznia 1945 roku.

1823 – urodził się w Prądach pod Koszęcinem kowal -
poeta Juliusz Ligoń. Był on wielkim orędownikiem kultu
kościoła Św. Trójcy. Napisał wiele publikacji i piękny
wiersz o tym cudownym, koszęcińskim Miejscu.

1869 - Koszęcin staje się samodzielną parafią przy
kościele zamkowym. Pierwszym proboszczem był
-spoczywający na Cmentarzu przy kościele Św. Trójcy -
ks. Karol Diettrich.

1908 - zbudowano w Koszęcinie, przy wydatnej pomocy
protestanckiego księcia Karola Gottfrieda zu Hohenlohe,
piękny - od 1998 roku zabytkowy - neogotycki kościół NSP
Jezusa.

1945 - uchodzi ostatni właściciel Koszęcina książę
Karol Gottfried zu Hohenlohe, zamieszkuje w swoich
dobrach w Austrii, gdzie umiera 1960 roku.

1953 - w koszęcińskim pałacu rozpoczął pracę Państwowy
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, dziś
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny.

1977 - erygowano Parafię p.w. Świętej Trójcy w
Koszęcinie. Wcześniej, w 1966 roku utworzono przy
kościele Św. Trójcy samodzielny Rektorat.


Materiał opracowany i udostępniony przez Pana Jana Myrcika