Ochrzczeni w Parafii w 2006 roku

 1. Ślosarczyk Paweł
 2. Janisz Jan
 3. Nowak Szymon
 4. Brol Paweł
 5. Bielowski Jakub
 6. Bambynek Milena
 7. Urbańczyk Majkel
 8. Duda Cezary
 9. Kopański Mikołaj
 10. Libner Mateusz
 11. Grabolus Wiktoria
 12. Szpak Oskar
 13. Watoła Karolina
 14. Paruzel Julia
 15. Holewa Jakub
 16. Jastrzębski Jakub
 17. Iwańczuk Łukasz
 18. Haluza Kamil
 19. Skubała Angelika
 20. Kandora Hanna
 21. Irek Olivia
 22. Parys Szymon
 23. Walukiewicz Maja