Odpust na Świętym Krzyżu

Nieobchodzony od kilkudziesięciu lat odpust Najświętszej
Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa wznowiony został - dekretem biskupa
sandomierskiego Andrzeja Dzięgi - w pierwszą niedzielę lipca w najstarszym
sanktuarium na Świętym Krzyżu (województwo Świętokrzyskie). Podczas
uroczystości, która zbiegła się z doroczną pielgrzymką rodzin do relikwii
drzewa świętego, w pobenedyktyńskim klasztorze na Łysej Górze upamiętniono 50.
rocznicę pobytu na odpuście kard. Stefana Wyszyńskiego. Jak poinformował O.
Damian Kopyto ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - od 70 lat
kustoszów świętokrzyskiego sanktuarium - ze względu na tytuł przywróconych
uroczystości odpustowych, Komunia św. w ich czasie jest udzielana wiernym pod
postacią chleba i wina. Biskup sandomierski polecił, by również w każdy piątek
w sanktuarium Komunia św. była udzielana wiernym pod dwiema postaciami - dodał
zakonnik.

(Dziennik
Zachodni - 03 lipca 2007 roku)