Ogłoszenie SANEPIDu

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

INSPEKTORA SANITARNEGO

W LUBLIŃCU

z dnia 12.07.2018r. godz. 11.30

 

skierowany do Wójta Gminy Koszęcin

i konsumentów wody z wodociągu Koszęcin

zaopatrującego w wodę następujące miejscowości

Koszęcin, Rzyce, Brusiek, Strzebiń Cieszowa, Irki, Prądy

Gmina Koszęcin

 

Sanepid w Lublińcu informuje, iż w dniach 2, 6 oraz 9 lipca 2018 r. na terenie gminy Koszęcin zostało pobranych 9 próbek wody do badań laboratoryjnych, z wodociągu sieciowego Koszęcin.

 

Przeprowadzone badania wody wykazały w 7 próbkach przekroczenie parametru mikrobiologicznego (ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C), co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Przekroczenia odnotowano w próbkach wody pobranych z punktów monitoringowych zlokalizowanych w: 1 Zbiornik Wody — Koszęcin ul. $w. Trójcy; 2. SUW - Brusiek; 3. Hydrant obok szkoły — Strzebiń; 4. ZPiT ,,Śląsk” — Koszęcin, ul. Zamkowa 3.

 

Odpowiedzialnym za jakość dostarczanej wody jest przedsiębiorstwo EKO-SAN.

 

W związku z powyższym woda w sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi,

przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych,

mycia zębów.

 

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej, należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego alternatywnego źródła, które zobowiązane zapewnić jest przedsiębiorstwo EKO-SAN.

 

W dniach 13 i 16.07.2018r. na terenie gminy Koszęcin, z wodociagu sieciowego zostaną pobrane próbki wody do badań Iaboratoryjnych. O wynikach badań poinformujemy po ich zakończeniu. Informacje dotyczące jakości wody z wodociągu obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

lek.med. Mieczysław Osiński