Organy

Instrument zbudowany
prawdopodobnie w roku 1886 przez Pawła Czopka z Ole­
sna.
Bardziej prawdopodobne jest twierdzenie, że ów mistrz
wyremontował wówczas starsze organy, nadając im
dzisiejszy wygląd. W roku 1904 kolejną naprawą zajęła
się firma „Rychtowsky z Leobschitz”, a w roku 1950 firma
„Ludwik” z Rybnika.

Gruntowny remont tego starego instrumentu przeprowadzony
został w roku 1991 przez magistrów sztuki Marka Urbańczyka i

Mieczysława
Klonowskiego.

W grudniu
1991 roku nagrano tu koncert radiowy w wykonaniu Juliana
Gembalskiego.