Parafialny Zespół Synodalny

W dniu 29.11.2016 odbyło się spotkanie organizacyjne Parafialnego Zespołu Synodalnego. Według zapisów Regulaminu Synodu Diecezji Gliwickiej Zespół ten tworzą członkowie Rady Parafialnej, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej oraz katecheci. To pierwsze spotkanie dotyczyły zapoznania się z Regulaminem Synodu, zaleceniami przedłożonymi przez sekretarza Synodu, ks. Roberta Urbańczyka oraz z wyborem Sekretarza Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 

Skład Parafialnego Zespołu Synodalnego:

 

Przewodniczący – ks. Krzysztof Rzeźniczek

Sekretarz – p. Krzysztof Ślosarczyk

 

Członkowie:

p. Celina Breś

p. Bogusława Gajowska

p. Robert Gatys

p. Jan Grajcar

p. Szymon Grześków

p. Aniela Jaroń

p. Adam Jonczyk

p. Joanna Kampa

p. Rafał Krafczyk

p. Gerard Myrcik

p. Henryk Nowakowski

p. Ewald Pawełek

p. Klaudia Segeth

p. Wojciech Stanchły

p. Janina Susza

p. Marian Ulfik

p. Kazimierz Wierzbicki

 

W dniu 09.12.2016 Parafialny Zespół Synodalny obradował nad presynodalną ankietą dotyczącą duszpasterskiej troski o małżeństwo i rodzinę.