Porcjunkula - święto franciszkanów

W
oddalonej od Asyża o 2 km kaplicy pod wezwaniem
Matki Bożej Anielskiej zwanej Porcjunkulą (od łac. - mała posiadłość), św.
Franciszek gromadził swoich pierwszych uczniów.

2
sierpnia w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Anielskiej franciszkanie na
całym świecie obchodzą swoje święto.

W
tym dniu wierni, którzy nawiedzą franciszkańskie świątynie i odmówią w nich Ojcze Nasz, Wyznanie
wiary oraz dowolną modlitwę w intencji Ojca Świętego i jeśli przyjmą Komunię
św. - uzyskają odpust zupełny.

Łaskę
odpustu dla wiernych wyprosił u papieża św. Franciszek po tym, jak według
podania, w roku 1216 usłyszał w swojej celi głos: "Franciszku, idź do
kaplicy!" Kiedy tam się udał, ujrzał Jezusa, a obok Najświętszą Pannę
Maryję w otoczeniu aniołów.

Wtedy
Chrystus miał powiedzieć do Biedaczyny
z Asyżu: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mnie dla
nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię
światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła".

Franciszek
upadł na twarz i rzekł: "Trzykroć święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w
Twoich oczach, ja który jestem tylko proch
i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko
zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę,    aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze
skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie
wszystkich grzechów". Na co Chrystus miał odpowiedzieć: "Franciszku,
to, o co prosisz, jest
wielkie. Ale otrzymasz
jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem
jednak, że będzie on zatwierdzony
przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi".

Faktem
jest, że papież udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę
poświęcenia kaplicy, które odbyło się 2 sierpnia 1216 roku. Od wieku XIV
papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom
franciszkańskim.

{jgquote}{jgxtimg src:=[images/stories/artykul/porcjunkula.jpg] title:=[Porcjunkula w Asyżu, Włochy     Foto: P.Laska] width:=[200]}
Porcjunkula w Asyżu, Włochy{/jgquote}

Dzisiaj
odpust ten uzyskuje się we wszystkich kościołach parafialnych, spełniając
zwyczajne warunki.

Kościółek
Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkula) położony jest w dolinie. Kiedyś był tam
las, a właścicielami świątyni byli
benedyktyni. Kapliczka była jednak w stanie ruiny. Odbudował ją dopiero św.
Franciszek i zamieszkał przy niej.

W
roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom
kaplicę.

Tak
więc Porcjunkula stała się domem zakonu
św. Franciszka.

Dopiero na przełomie XVI i XVII
w. wystawiono okazałą świątynię, którą
do dziś oglądamy. Tym samym kapliczka znalazła się w jej wnętrzu (na
zdjęciu / fot. P. Laska).

1 kwietnia 1909 r., papież św.
Pius X, podniósł kościół Matki Bożej Anielskiej do godności bazyliki
patriarchalnej i papieskiej.

Porcjunkula jest miejscem
najbardziej związanym z życiem i apostolską działalnością św. Franciszka. Jej wierna kopia znajduje się
w obrębie zespołu kościelno - klasztornego oo. franciszkanów -
reformatów w Wieliczce. Kapliczkę
poświęcił 11 czerwca 2000 roku
kardynał Franciszek Macharski, podczas uroczystej Mszy św.

(...)    
 
Antoniczek - Tworóg