Różaniec przemienia życie...

Czy dobrze
modlę się na różańcu? Niezawodną odpowiedź na to pytanie każdy znajdzie we
własnym postępowaniu. Modlitwa różańcowa przynosi niezliczone i różnorodne owoce, które widoczne są w
postępowaniu człowieka, wpływają na wszystkie bez wyjątku dziedziny jego życia
i to jak dalece, że dokonuje się w nim przemiana. Różaniec przemienia
życie. Do przemiany tej jednak
różaniec prowadzi tylko wtedy, gdy jest należycie odprawiany.

Najczęstszą
przyczyną pewnej rezerwy w stosunku do różańca, jaką można niekiedy
zaobserwować u praktykujących katolików, jest brak pogłębionej wiedzy na temat
tej modlitwy, nie pozwalający dostrzec jej prawdziwego sensu i ukrytego w niej
bogactwa duchowego.{jgquote}{jgxtimg src:=[images/stories/artykul/rozaniec.jpg] title:=[Różaniec przemienia życie] width:=[150]}Różaniec przemienia życie{/jgquote}

Zrozumieć w pełni, czym jest modlitwa różańcowa i jak
wielka jest jej wartość, można tylko
w oparciu o własne doświadczenie, którego nie jest w stanie zastąpić
żaden, chociażby najbardziej wnikliwy, opis. Wszelkie próby poznania tej
modlitwy nie oparte na doświadczeniu umożliwiają jedynie dotarcie do jej
zewnętrznych i „technicznych" szczegółów, nie pozwolą jednak w pełni zrozumieć tego, co jest w
niej najistotniejsze.

Akceptacja 
modlitwy różańcowej, pokonanie obojętności czy uprzedzeń wobec niej
wymaga przede wszystkim świadomego uznania jej wartości. W jaki sposób można tę
wartość poznać, jak przekonać się o niej przynajmniej w takim stopniu, aby z własnej woli i potrzeby serca móc włączyć różaniec do swych
codziennych modlitw i doświadczyć jego obfitych skutków.

Potwierdzenie wartości modlitwy różańcowej znajdujemy
przede wszystkim w nauce Kościoła, który nieustannie nawołuje do jej
odmawiania. Na temat różańca wypowiadało się wielu papieży w dokumentach zawierających ustalenia
dotyczące istoty i formy tej modlitwy, zachętę do jej odmawiania, a także
przepisy związane z jej odpustami. Jako „Papież Różańca" zasłynął przede
wszystkim Leon XIII, który w roku 1883 ustanowił październik miesiącem Królowej
Różańca Świętego.

Do odmawiania różańca zachęcał też bardzo często
Ojciec Święty Jan Paweł II, który miał niezwykle żywy i serdeczny stosunek do
tej modlitwy o czym świadczy jego wypowiedź: „Ja sam również nie pomijałem okazji, by
zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta
miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypomniała mi o tym z mocą moja
niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny Sanktuarium w Kalwarii. Różaniec
towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk. [...] to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna
modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem."

O Skuteczności różańca zapewniła także sama Matka
Najświętsza, która z jednej z obietnic jakie przykazała błogosławionemu Alanowi, powiedziała: „O
cokolwiek będziecie prosić za pośrednictwem różańca - otrzymacie". Trzeba
jednak pamiętać, aby w modlitwie nie kusić Pana Boga i prosić go jedynie o to,
co jest zgodne z Jego Wolą, biorąc przykład z Chrystusa. Obfite owoce jakie przynosi
różaniec to nie tylko rezultat zawartych w nim modlitw ustnych, słusznie
uważanych za najpiękniejsze i najskuteczniejsze, ale także snutego na ich tle
rozważania niezgłębionych tajemnic naszego zbawienia. Różaniec odmawiany
pobożnie i wytrwale nie tylko wyprasza łaski, o które prosimy w podjętych
intencjach w Modlitwie Pańskiej, w Pozdrowieniu Anielskim, czy w
doksologii, ale ponadto przynosi pogłębienie życia bożego przez coraz bliższą
łączność z Maryją, a za Jej pośrednictwem z Jezusem. O przeżycia związane z Różańcem
zapytaliśmy naszych czytelników:

Studiowanie życia Matki Bożej oraz Jej syna pozwala mi
na wgłębienie się w życie naszego Zbawiciela. Różaniec jest bronią, która ma na
celu zabezpieczenie naszego życia ziemskiego tudzież wiecznego." (Róża, lat 70)

„Jestem
osobą, która głęboko zawierza swoje troski Matce Bożej. To właśnie w tej
modlitwie znalazłem ukojenie dla mojej duszy. Jestem pewien, że intencje
kierowane do Boga za pośrednictwem Najświętszej Matki zostaną wysłuchane i w
odpowiednim czasie Matka Boska udzieli mi wskazówek jak mam postępować. Pomaga
mi w przekraczaniu wszystkich
napotkanych barier na ścieżce życia." (Dawid, lat 15)

„Odmawianie
Różańca jest dla mnie pewnego rodzaju ucieczką od otaczającej mnie
rzeczywistości. Rozważanie jego tajemnic, modlitwa do Matki Bożej pozwala mi
uwierzyć w życie wieczne i lepiej poznać osobę Chrystusa." (Marta, lat 22)

Artykuł
przygotowany
na podstawie
książki:
„Różaniec
przemienia życie",
Maria
Wacholc, Wyd. Salezjańskie

(...)    
 
Antoniczek - Tworóg