Ślub konkordatowy

Aby zawrzeć ślub kościelny tzw. konkordatowy, czyli cywilny i
kościelny jednocześnie, należy zgłosić się do Urzędu Stanu
Cywilnego w miejscowości zameldowania jednego z narzeczonych, z
nowymi metrykami urodzenia (pobranymi z USC miejscowości urodzenia
narzeczonego lub narzeczonej, jeśli jedno z nich lub oboje są
notowani w tym samy Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli w Koszęcinie,
to nie trzeba takiego aktu) i razem z dowodem osobistym spisać
Dokument Zawarcia Zawiązku Małżeńskiego Konkordatowego, jest on
w 3 egzemplarzach, które dostarczamy do Parafii w dniu
spisywania protokołu przedmałżeńskiego. Ten dokument jest
ważny tylko 3 miesiące od daty wystawienia
, czyli w tym czasie
powinien zostać zawarty związek małżeński kościelny i cywilny
jednocześnie.

Narzeczeni spoza Parafii pw. Św. Trójcy, nie mieszkający w
Koszęcinie, spisują ten dokument w USC miejscowości
zamieszkania jednej ze stron narzeczonych.

Jednocześnie
muszą dostarczyć zgodę Proboszcza narzeczonego bądź narzeczonej
na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie tego
związku w Parafii Św. Trójcy w Koszęcinie.