Wezwania do Najświętszej Trójcy (wersja 2)

Wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy
Świętej Jedynego, powtarzając:

*
Wierzymy w Ciebie

 • Boże Ojcze wszechmogący, który
  w Swej przedwiecznej mądrości stworzyłeś wszechświat i wciąż
  go odnawiasz *

 • Boże Ojcze, który w swym
  nieskończonym miłosierdziu rządzisz sprawiedliwie całym światem
  *

 • Synu Boży, który z
  niepojętej miłości człowieka stałeś się we wszystkim do nas
  podobny oprócz grzechu *

 • Synu Boży, który życie
  oddałeś na krzyżu, aby zbawić ludzkość *

 • Duchu Święty, który
  światłem Swoim obdzielasz ludzi przez wszystkie wieki *

 • Duchu Święty, który
  tworzysz serca czyste i napełniasz je miłością *

Niech będzie
błogosławiona Najświętsza Trójca i nierozdzielna Jedność,
albowiem obdarzyła nas swoim miłosierdziem. Amen.