Wiadomości ogólne

Rezerwacja terminu ślubu odbywa się co najmniej 3 miesiące przed
planowaną datą zawarcia sakramentalnego małżeństwa. W miesiącach
najbardziej „dogodnych” do zawarcia związku małżeńskiego
trzeba nieraz zgłosić z rocznym wyprzedzeniem, ze względu na ilość
w danym dniu zawieranych związków małżeńskich. W tym celu
należy zgłosić się do Proboszcza Parafii.

Po zarezerwowaniu terminu ślubu, duszpasterz ustali datę spotkania
z narzeczonymi w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania tzw.
protokołu przedmałżeńskiego oraz poda jakie dokumenty należy
dostarczyć w dniu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Czasem istnieje potrzeba uczestniczenia w tzw. kursie
przedmałżeńskim, który zazwyczaj trwa 10 tygodni, jeśli
ktoś nie może dostarczyć zaświadczenia o ukończeniu katechizacji
w szkole średniej lub zawodowej.

Do spisania protokołu przychodzą oboje narzeczeni z dowodami
osobistymi oraz świadectwem chrztu (jeśli osoba ochrzczona jest
poza parafią Św. Trójcy w Koszęcinie). Świadectwo chrztu
ważne jest 6 miesięcy.