Wybory do Rady Parafialnej

Zbliża się czas wyboru nowej Rady Parafialnej.

Zachęcam wszystkich Parafian o zgłaszanie swoich kandydatów do Rady.

Proszę to uczynić na karteczkach, które do niedzieli, 26.09., włącznie można składać po każdej Mszy św. do koszyczka na balaskach.

 

Osoby zgłaszane powinny spełniać warunki określone przez Synod Diecezjalny:

Członkami Rady mogą być wyłącznie praktykujący katolicy.

Z członkostwa w Radzie są wykluczeni:

a) wierni, którym wymierzono kary kościelne,

b) wierni, którzy zaciągnęli kary kościelne z mocy samego prawa po ich deklarowaniu,

c) wierni uznawani za osoby niegodne w powszechnej opinii parafian.

 

W przyszłą niedzielę będzie przedstawiony kolejny etap wyborów.